Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) prowadzi nabór na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:
– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach zawodowych = branżowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);
– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Program studiów spełnia wymogi
Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31.05.2016  oraz
Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 07.06.2016 

Program obejmuje:
-moduł 1 – teologia (495 godz.)
-moduł 2 – katechetyka (120 godz.)
-moduł 4 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów
Charakterystyka modułów 

Studia trwają 4 semestry

Opłata za semestr – 1 550,00 zł

Zajęcia odbywają się w soboty (14-15 spotkań w semestrze)

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora PWT o przyjęcie na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne (w podaniu należy zaznaczyć rok akademicki (2018/2019) oraz zawrzeć informację, że interesują Państwa studia w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Górze),
  • życiorys,
  • świadectwo moralności od księdza proboszcza,
  • metryka chrztu,
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,
  • 3 fotografie (35mm x 45mm),
  • osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,
  • osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego,
  • formularz kandydata 
  • dowód opłaty rekrutacyjnej

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych
sekretariat Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein
ul. Bułgarska 30
65-647 Zielona Góra
tel. 68-458-25-70 lub 792-272-754

Opłata rekrutacyjna:
70,00 zł – potwierdzenie wpłaty, należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych

nr konta: 42 1600 1462 1837 1954 6000 0005 (Bank BGŻ BNP Paribas. SA)

Papieski Wydział Teologiczny
ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław

Tytułem: opłata rekrutacyjna / imię i nazwisko / Zielona Góra

http://www.ift.zgora.pl/index.php/2016-06-07-06-51-41/teologiczno-katechetyczne1/rekrutacja/48-rekrutacja