Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną, licealną oraz studentów na Debatę pt. „CyberRodzina”. Będzie to czas dyskusji o szansach i zagrożeniach, jakie może nieść ze sobą cyberprzestrzeń dla relacji rodzinnych. Debata odbędzie się 23 marca (czwartek) o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Zielonogórskim przy al. Wojska Polskiego 69, Budynek A-16, aula C. Gośćmi debaty będą m.in. ks. dr Paweł Łobaczewski – psycholog oraz Michał Piętosa – bloger. Debatę poprowadzi kabaret NOWAKI.

Prosimy o przekazanie tej informacji na katechezach oraz o zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w tej inicjatywie. W przypadku uczestniczenia całej klasy w debacie prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas w miarę możliwości telefonicznie (tel: 68 453 92 73 w godz. 8.00-16.00) lub e-mailowo: ksmzg@zg.ksm.org.pl.