Zielona Góra, dnia 06.08.2019 r.

NOWOŚĆ – Elektroniczne formularze wycofania i skierowania do nauczania religii

Od dzisiaj Księża Proboszczowie mogą wystawiać dla swoich katechetów skierowania i wycofania do nauczania religii w formie elektronicznej. W tym celu należy przejść na stronę logowania do Kancelarii Kurii Biskupiej – KLIKNIJ. Następnie wpisać dane do logowania. Uwaga! Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jako do logowania się do Elektronicznej Ankiety Katechetycznej na stronie WNK. Proszę zapoznać się instrukcją korzystania
z elektronicznych formularzy.  W dalszym ciągu można wystawiać skierowania i wycofania misji kanonicznych w dotychczasowej, papierowej formie.

W najbliższym dniach, w tym samym module proboszcza, będzie dostępna Elektroniczna Ankieta Katechetyczna Proboszcza z danymi z zeszłego roku katechetycznego, które będzie można zaktualizować. Dlatego proszę do tego czasu nie wypełniać ankiety.

Z wyrazami szacunku

Ks. W. Lechów

WNK