Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie…
Drodzy Katecheci !
Niech przyjście Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia oświeca Wasze życie i zatroskanie o młodego człowieka, nie tylko na katechezie. Niech Ten, który przynosi pokój na ziemi, opromienia wszystkie Wasze działania i obdarza łaską zdrowia w Nowym roku Pańskim 2021.
Życzymy pięknej współpracy z Duchem Świętym, którego owocami są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.
Błogosławionej Uroczystości Narodzenia Pańskiego Wam i Waszym Rodzinom
Życzą:
ks. Wojciech Lechów, ks. Krzysztof Hołowczak, Małgorzata Jaskuła