Boże Narodzenie A.D. 2021

Drodzy Katecheci!

Dziękując Bożej Opatrzności za możliwość przeżywania w swym życiu kolejnych Świąt Narodzenia Pańskiego, pragniemy złożyć płynące z głębi serca życzenia. Niebawem zgromadźmy się po raz kolejny przy stole wigilijnym oraz przy ołtarzu Pańskim podczas celebracji eucharystycznej. Wcielenie Słowa Bożego nie jest wydarzeniem tylko betlejemskiej nocy, ale prawdziwym zamieszkaniem między nami Jezusa Chrystusa /por. J 1,14/, szczególnie w tajemnicy Eucharystii.

Niech łaska przebywania w bliskości Wcielonego Syna Bożego, poprzez sprawowaną Eucharystię, umocni na nowo w Waszych sercach obfitość darów Ducha Świętego, tak koniecznych do wypełnienia Waszego posługiwania.

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Jaki ja jednak jestem ważny! Sam Bóg dla mnie się narodził i pochyla się nade mną i dla mnie stał się maleńki i bezbronny… Na taką miłość, jaką Ty masz Boże dla mnie, nawet moje liche serce może odpowiedzieć tylko miłością… Rozbroiłeś mnie i zdobyłeś! Rzeczywistością Twego ludzkiego Narodzenia, potęgą Twojej bezbronności! Miłością, która przekracza wszelkie pojęcie!… Boże Narodzenie jest więc, przede wszystkim dla ziemi narodzeniem się Miłości. Już wiemy, gdzie jej szukać, bo Miłość spowita jest w ludzkie ciało Syna Boga.” Życząc Bożego błogosławieństwa w Nowym Roku 2022, dziękuję Wam za posługę katechetyczną w tych trudnych czasach.

Z darem modlitwy podczas Eucharystii
i przy żłóbku Bożej Dzieciny

Ks. Wojciech Lechów – dyrektor WNK
wraz z pracownikami