Informujemy, iż decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej uległ zmianie termin zawodów I stopnia (etap szkolny).

Zostanie przeprowadzony 7 grudnia 2016 roku.

************************

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi udziału w Olimpiadzie przypomnę fragment Regulaminu:

㤠6

3. By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić fakt gotowości wzięcia udziału nauczycielowi religii w terminie określonym w uchwale Komitetu Głównego. Nauczyciel religii winien w takim wypadku zgłosić Komitetowi Diecezjalnemu gotowość organizacji zawodów I stopnia na terenie szkoły.

oraz

§ 4

  1. Komitety Diecezjalne należą do struktury organizacyjnej Olimpiady. Powoływane są na okres danego roku szkolnego przez kierownika referatu katechetycznego kurii biskupiej, zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika.”

A zatem uczniowie zgłaszają się do swoich katechetów, zaś katecheci zgłaszają szkołę w referacie katechetycznym kurii biskupiej swojej diecezji.