W związku z pytaniami kierowanymi do Kurii odnośnie Wskazówek do Programu duszpasterskiego odnośnie organizacji I Komunii św. z dnia 29.04.2020 r. wyjaśniamy co następuje:

Wskazówki do realizacji Programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na czas stanu epidemii – Etap I – Przepowiadanie słowa Bożego – ewangelizacja i katecheza parafialna.

Pkt c.

Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji są nadal odwołane. Za zgodą proboszcza i na wyraźną, umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz przy ich udziale możliwe jest indywidualne przygotowanie i udzielanie dziecku sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się tylko w kościele z uwzględnieniem limitu osób i dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc i może rozciągnąć się nawet na okres wakacyjny. Do dnia 24 maja br. należy przekazać do Wydziału Nauki Katolickiej informacje o ilości dzieci przystępujących w tym czasie do I Komunii św. oraz o formie ich przygotowania. Indywidualny program formacji powinien być opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka musi zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci. Powrót do grupowego sposobu przygotowania będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

ks. R. Patro – dyrektor WD