14.04.2020 r.
Organizacja I Komunii Świętej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 
Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego z dnia 26 marca br., biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, wszystkie uroczystości pierwszokomunijne (grupowe i indywidualne) w diecezji zostały odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół.
Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK