nowe podreczniki 790 200

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2020/21
do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
z dnia 8 czerwca 2018 roku

6-latki (klasa 0)
Program „TAK dla Jezusa” nr AZ-0-01/20
Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha”.
Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Klasa I – szkoła podstawowa
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa V – szkoła podstawowa
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa I – szkoła ponadpodstawowa: liceum i technikum
program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-4-01/18
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Klasa I – szkoła branżowa I stopnia
program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18
Tytuł podręcznika: „Jestem chrześcijaninem. Wierzę”.
Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek