Zielona Góra 13.09.2019 r.
l.dz. WNK 415/2019

P.T.
Katecheci Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W związku z rozpoczęciem nowego roku katechetycznego i pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości przekazania proboszczowi parafii danych o uczniu, który zrezygnował z lekcji religii w szkole przekazuję stanowisko Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w tym zakresie.

Dane osobowe ucznia, który zrezygnował z katechizacji nie mogą być przesłane bezpośrednio do parafii np. zamieszkania ucznia, ani diecezji (kurii), ze względu na to, że parafia lub diecezja nie jest już uprawniona do przetwarzania tych danych. Rezygnacja, bowiem z katechezy jest jednocześnie wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów katechezy.

Zgodnie z podstawą prawną proboszcz ma obowiązek posiadać informację o osobie, która ma być chrzestnym lub świadkiem do bierzmowania w Kościele katolickim. Kandydat musi być katolikiem wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Dlatego nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób np. żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację.

Zgodnie z przyjętymi w Diecezji zasadami odnośnie katechizacji, udział dzieci i młodzieży w lekcjach religii w szkole można ustalić w następujący sposób:

  1. W klasie VII i VIII, w których odbywa się przygotowanie do bierzmowania kandydat powinien posiadać Niezbędnik kandydata do bierzmowania, w którym odnotowuje są oceny semestralne i roczne z religii.
  2. Na zakończenie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej absolwenci otrzymują diecezjalne zaświadczenie o ukończeniu edukacji z religii rzymskokatolickiej. Równocześnie w każdej parafii, na terenie, której znajduje się szkoła prowadzona jest parafialna księga absolwentów nauczania religii.
  3. Kandydat do funkcji ojca lub matki chrzestnej lub świadka bierzmowania będący uczniem zapisanym na lekcje religii, powinien od swojego katechety otrzymać zaświadczenie w dowolnej, pisemnej formie potwierdzające uczestnicząco w katechizacji szkolnej.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK
Zielona Góra

Pobierz