W związku z pytaniami kierowanymi do WNK w sprawie terminów I Komunii św. pragnę przypomnieć, że dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w roku szkolnym 2012/13 i te, które rozpoczną edukację w roku szkolnym 2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie (niezależnie od wieku) odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r. W tym czasie realizuje się dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji (Zarządzenie l.dz. WNK 56/2012).

Natomiast jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane będzie według nowych programów i podręczników do religii. Dzieci do I Komunii św. pójdą wówczas w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK