“Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń” – to temat 27. edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Hasło nawiązuje do hoilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie św. Jan Paweł II – zauważa ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

Blisko 50 uczestników niemal z każdego zakątka diecezji musiało rozwiązać 32 pytania. –Cieszymy się, że startuje coraz więcej osób i ich odpowiedzi są na coraz większym poziomie – zauważa ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

Najlepszą znajomości teologii wykazała się Julia Białowąs z I Liceum Ogólnokształcącego. – Wystartowałam bo chciałam pogłębić moją wiedzę teologiczną i religijną, a przede wszystkim lepiej poznać Pana Jezusa i pogłębić moją relację z Nim – wyjaśnia pierwszoklasistka.

Do Łowicza pojadą także: Julia Frankowska i Małgorzata Jurczak. Obie także z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Nagrody wręczył bp Paweł Socha, który z uczestnikami olimpiady podzielił się swoim doświadczeniem spotkań z Janem Pawłem II. – Kiedy człowiek poznaje kim jest Bóg i kiedy odpowiada na Jego miłość, to konsekwencją tych dwóch czynników: umysłu i serca, jest działanie – mówił biskup.

“Gdzie i kiedy papież Jan Paweł II wygłosił pierwsze przemówienie do młodzieży?”, “Podaj hasło VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Częstochowie w 1991 roku?”, “Wymień trzy najważniejsze podmioty (instytucje), które >>Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim<< wskazuje jako odpowiedzialne za wychowanie dziecka” – to tylko niektóre zadania z którymi musieli zmierzyć uczestnicy olimpiady.

Teologiczne zmagania odbyły się w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze.