bp Stefan Regmunt przewodniczący
ks. dr Wojciech Lechów wiceprzewodniczący
ks. prałat mgr Eugeniusz Jankiewicz
ks. dr Grzegorz Cyran – konsultor

Pobierz dekret z dnia 22.02.2011 r. ustanawiający Komisję – Dekret