Komunikat Biura Programowania Katechezy
w sprawie podręczników do nauczania religii przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach)

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2001.

Komunikat Biura Programowania Katechezy