R E K O L E K C J E

dla katechetów

 20-22 września 2019 r.

Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

 Być uczniem i czynić uczniów. O formacji chrześcijańskiej w świetle Eucharystii

 PIĄTEK, 20.09

18.00 Kolacja

19.30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną w kaplicy

21.00 Apel Jasnogórski w Bazylice

 SOBOTA, 21.09

8.00 Godzinki z osobistą medytacją Słowa Bożego

8.30 Śniadanie

9.30 Konferencja

11.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną w Bazylice

12.30 Obiad

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i wprowadzenie do grup dzielenia

15.30 Praca w grupach

16.30 Podsumowanie

18.00 Kolacja

19.00 Konferencja

20.00 Adoracja w Bazylice (okazja do spowiedzi)

21.00 Apel Jasnogórski w Bazylice

 NIEDZIELA, 22.09

8.00 Jutrznia z osobistą medytacją Słowa Bożego

8.30 Śniadanie

9.15 Konferencja dialogowana – podsumowanie rekolekcji

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli

10.00 Droga krzyżowa

11.00 Wykład przy kawie (aula)

12.00 Msza Święta

13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji

Prowadzenie: ks. Tomasz Gierasimczyk