• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
 ZAJĘCIA Z RELIGII I WDŻ W NOWEJ RAMÓWCE

Pytanie: Czy w świetle nowego rozporządzenia o ramowych planach nauczania religia i wychowanie do życia w rodzinie zostały ujęte jako zajęcia obowiązkowe i godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na nauczanie tych przedmiotów? Jeśli nie, to czy organ prowadzący musi przydzielić dodatkowe godziny na nauczanie religii i WDŻ?


Odpowiedź: Zajęcia te w nowej ramówce nie mają statusu zajęć obowiązkowych, nie są ujęte w nowych ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół, ale muszą być ujęte w szkolnym planie nauczania
. Zgodnie z nową ramówką zajęcia WDŻ nie mogą być realizowane także w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Organ prowadzący musi zapewnić godziny na realizację religii i wychowania do życia w rodzinie. Jednak bezpłatne nauczanie tych przedmiotów jest zagwarantowane w odrębnych przepisach.

Zajęcia z religii i wychowania do życia w rodzinie nie miały i nadal nie mają statusu zajęć obowiązkowych
. MEN wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze:

  • zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania,
  • zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych). Do drugiej grupy zajęć należą:

  • religia,
  • etyka,
  • wychowanie do życia w rodzinie,
  • język mniejszości narodowej lub etnicznej,
  • język regionalny,
  • zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.


Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, dlatego zajęcia z religii jak i wychowania do życia w rodzinie w szkole publicznej realizowane są nieodpłatnie
(art. 70 ust. 2 Konstytucji RP).

 

źródło: Elektroniczny Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej kliknij