Pytanie do eksperta

Masz pytanie dotyczące pracy w szkole, nauczania religii lub przepisów oświatowych napisz lub zadzwoń. Uwaga tylko dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

JpegDyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze
ks. dr Wojciech Lechów
Tel. 68 451 23 52
e- mail – w.lechow@diecezjazg.pl