Wizytacje katechetyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANONICZNEJ WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE

Zielona Góra, 15.09.2021 r.
WNK l.dz. 57/2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANONICZNEJ WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE W CZASIE PANDEMII

 

W związku z trwającą pandemią wizytacja katechetyczna w parafii została ograniczona do następujących elementów:

Proboszcz wypełnia Elektroniczną Ankietę Katechetyczną Proboszcza (Ankieta ogólna i Ankieta placówki oświatowe). W razie problemów katechetycznych wymagających omówienia z wizytatorem proboszcz w ankiecie w rubryce Wizytacja Kanoniczna wypełnia pole Problemy katechetyczne wymagające omówienia z katechetami.

Po przesłaniu ankiety wizytator kontaktuję się z proboszczem telefonicznie w celu jej omówienia. Następnie wizytator uzupełnia pole Zalecenia.

Na skrzynkę e-mailową proboszcza zostanie wysłany e-mail z uzupełnioną ankietą o zalecenia powizytacyjne, którą należy wydrukować i zarchiwizować.
Księgi dotyczące katechezy wykazane poniżej sprawdza i podpisuje wizytator do spraw duszpasterskich.

Należy przygotować następujące księgi:

  1. Księga przygotowań rodziców i chrzestnych do chrztu św. dziecka
  2. Księga I Komunii św.
  3. Księga Absolwentów Szkoły
  4. Księga bierzmowania
  5. Księga spotkań z katechetami

Wizytatorzy:
Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego:
ks. Wojciech Lechów
tel. 666 02 82 44

Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Pawła Sochy:
ks. Krzysztof Hołowczak
tel. 608 580 496

Za przygotowanie wizytacji w parafii odpowiedzialny jest proboszcz. Po ustaleniu z wizytatorem  daty wizytacji, powinien zaplanować jej przebieg w szkołach i w parafii. O szczegółowych ustaleniach należy poinformować telefonicznie wizytatora.


Wizytacja katechetyczna obejmuje:

W szkole:

  1. Spotkanie z dyrekcją szkoły (ok. 30 min)
  2. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skierowania do nauczania religii)
  3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (zleca wizytator po konsultacji z proboszczem). Katecheta powinien posiadać legitymację katechety (oprócz księży) oraz konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówienie.
  4. Zaleca się – w miarę możliwości – zorganizowanie spotkania ze wszystkimi katechetami uczącymi w danej szkole.

W parafii:

Omówienie z proboszczem Elektronicznej Ankiety Katechetycznej ProboszczazobaczW razie problemów katechetycznych wymagających omówienia podczas wizytacji proboszcz w ankiecie w dziale Wizytacja Kanoniczna wypełnia pole Problemy katechetyczne wymagające omówienia z katechetami. Po wizytacji wizytator uzupełnia w elektronicznej ankiecie pole Zalecenia. Na skrzynkę e-mailową proboszcza przyjdzie e-mail z uzupełnioną ankietą o zalecenia powizytacyjne, którą należy wydrukować i zarchiwizować.

Należy przygotować następujące księgi:
a. Księga przygotowań rodziców i chrzestnych do chrztu św. 
dziecka
b. Księga I Komunii św.
c. Księga Absolwentów Szkoły
d. Księga bierzmowania
e. Księga spotkań z katechetami

 

Spotkanie u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (zleca wizytator diecezjalny):

Spotkanie wszystkich katechetów świeckich i duchownych z całego dekanatu z wizytatorem odbywa się po wizytacji wszystkich szkół dekanatu, u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (wicedziekan). Termin ustala wicedziekan z wizytatorem i informuje o nim katechetów dekanatu.

Wizytatorzy:
Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego:
ks. Wojciech Lechów

tel. 666 02 82 44

Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Pawła Sochy:
ks. Krzysztof Hołowczak
tel. 608 580 496