Formacja metodyczna

Zarządzenie dotyczące formacji metodycznej katechetów

Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych. Wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK.

Społeczni Doradcy Metodyczni będą przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa na uzyskanie skierowania do nauczania religii. 

OFERTA METODYCZNA SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM) ROK SZKOLNY 2022/23

DEKANAT PSZCZEW I ROKITNO

Temat: Katecheza przedszkolna, teologia czy zabawa?
Odpowiedzialny: dr Lech Kopyść
Miejsce: Sanktuarium Rokitno Data: 17 kwiecień 2023r. godz. 16.00
Czas trwania: 3 godz. Szkolenie jest bezpłatne.
Przeznaczone także dla osób z innych dekanatów, po uprzednim zgłoszeniu – Lech Kopyść, tel. 691 557 277; l_kopysc@poczta.fm

DEKANAT GORZÓW WLKP.

„Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela Religii”
Planowana data: 25.02.2023 – ostatnia sobota lutego godz. 9.30 – 13.00.
Miejsce: Centrum Kształcenia Katechetycznego – Instytut Biskupa Wilhelma Pluty 30 Stycznia 1, Gorzów Wlkp.
lub
Sala katechetyczna „Wieczernik” przy parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7,  Gorzów Wlkp.
Prowadzenie: lek med. Błażej Antosz – specjalista psychiatrii.
Zapisy: Anna Wyczesana – Urszula Krysiak na – doradcymet@gmail.com
Wyślemy maile z zaproszeniem, prosząc o potwierdzenie udziału. Udział jest odpłatny a wysokość opłaty jest uzależniona od liczby uczestników.