Zasady bierzmowania

Zielona Góra, dnia 05.11.2013 r.
WNK l.dz. 511/2013

Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad:

  1. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec klasy III Gimnazjum (po zrealizowaniu całości programu do bierzmowania). Niedopuszczalne jest skracanie formacji i organizowanie bierzmowania na początku klasy III Gimnazjum.
  2. Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. Życie Boże, składającego się z 5 etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe. Grupy domowe prowadzą animatorzy świeccy (katecheci, animatorzy wspólnot religijnych, rodzice itp.). Małe grupy, nawet jeśli nie zawsze udaje się ich prowadzenie w domach, stanowią integralne i fundamentalne elementy programu.
  3. Formacja rozpoczyna się od zapisów młodzieży w kancelarii parafialnej w obecności ich rodziców.
  4. Katecheza bierzmowanych nie zastępuje kursu przedmałżeńskiego i nie należy jej z nim łączyć. Etap 5. Formacji – Powołanie (tzw. małżeński) – mogą realizować animatorzy, uwzględniając, w miarę możliwości, przynajmniej jedno/dwa spotkania z udziałem zaproszonej pary małżeńskiej (świadectwo).
  5. Młodzież, która nie przystąpiła do bierzmowania w odpowiednim czasie, może ten sakrament przyjąć po ukończeniu 21. roku życia według zasad zawartych w Rozporządzeniu duszpasterskim w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych z dnia 31.10.2008 r. (Ecclesiastica 4/08, s. 81-85).
  6. Materiały formacyjne do bierzmowania są do nabycia w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego.

 

ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK