Edycja 2014/2015

XXV OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła


Diecezja Łomżyńska organizuje kolejną XXV edycję Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Celem tegorocznej Olimpiady jest ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz zapoznanie uczniów z rolą i znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina.
Zgodnie z § 4 p.4 regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przedstawiamy terminy poszczególnych etapów Olimpiady:

• ETAP SZKOLNY
przeprowadzony w szkołach w dniu
04 grudnia 2014r.
• ETAP DIECEZJALNY
przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015r.
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze ul. Bułgarska 30, godz. 10.00.
• ETAP OGÓLNOPOLSKI
przeprowadzony w Łomży w dniach 16-18 kwietnia 2015r.

Zgłoszenia szkół z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 15.10.2014r. tylko na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.wnk.kuria.zg.pl.

Literatura:
1. PDF – pobierz
1. WORD – pobierz

Formularz
zgłoszenia uczniów do
XXVI OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń

tylko dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

  Nazwa i adres szkoły (wymagane)

  Imię i nazwisko opiekuna (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Ilość uczniów (wymagane)

  Uwagi

  Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej
  akceptuję