Oferta SODiD

OFERTA WARSZTATOWA
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze

rok szkolny 2018/19

II semestr

1. Metody aktywizujące w świetle współczesnej wiedzy o motywowaniu

motywacja współcześnie, czyli co dziś wiemy o pracy mózgu;

– wpływ aktywności intelektualnej na motywację;

– krótki przegląd aktywizujących metod pracy;

Termin:  27.03.2019r. /środa /godz. 16.00 – 18.15
Miejsce: Zespół Szkół Ekologicznych –  Zielona Góra, ul. Francuska 25A
Liczba godzin: 3
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Agnieszka Bereś, Marzena Wolny
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com

 2. Nauczyciele i rodzice – razem czy osobno?

spotkanie metodyczne

– poznanie sposobów na budowanie właściwych relacji rodzice – nauczyciel;

– pojęcie współpracy z rodzicami;

– wychowanie do wartości;

Termin : 22.05.2019r. / środa/   godz. 16.00– 18.15

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1- Zielona Góra

Liczba godzin: 3

Organizator /ProwadzącyMałgorzata Jaskuła / Bożena Gajewska, Anna Zwolak;

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com    /do 15.05. decyduje kolejność zgłoszeń/

3. Muzycznie i tanecznie na katechezie

warsztat metodyczny

– nauka piosenek z gestami do wykorzystania na lekcjach ;

– proste tańce integracyjne

Termin : 10.04.2019r. / środa/   godz. 16.00– 18.15

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Staffa 10, Zielona Góra

Liczba godzin : 3

Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła / Julia Skowrońska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com    /do 31.03. decyduje kolejność zgłoszeń/