Oferta SODiD

OFERTA WARSZTATOWA
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze

rok szkolny 2018/19

I semestr

 

  1. Wspieranie w rozwoju nauczyciela religii na starcie w awansie zawodowym – spotkanie metodyczne dla katechetów rozpoczynających pracę w szkole.

– zapoznanie  z podstawowymi przepisami i procedurami    dotyczącymi awansu zawodowego,

– zadania i obowiązki katechety w szkole i parafii;

Termin : 05.09.2018 r.  godz. 16.00– 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1 Zielona Góra

Liczba godzin : 2

Organizator/Prowadzący:  Małgorzata Jaskuła/Elżbieta Grudzińska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com

  1. Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO

Termin:  26.09.2018 r. /środa/ godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1  Zielona Góra

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Barbara Patkowska-Klein

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 20.08. decyduje kolejność zgłoszeń)

  1. Korelacja treści oraz dobór metod i form pracy na lekcjach j. polskiego i religii – warsztat metodyczny.

– doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści

– prezentacja dobrych praktyk

Termin: 10.10.2018 r. /środa/ godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Dorota Głowienka

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com – brak wolnych miejsc

  1. Kreatywnie na katechezie –  warsztat metodyczny

– prezentacja interaktywnych metod pracy na lekcjach religii;

– prezentacja dobrych praktyk katechetycznych;

Termin: Z powodu choroby prowadzącej warsztat przeniesiony na 22.11.2018 r. Brak wolnych miejsc!

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Staffa 10 Zielona Góra/s.25/

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Agnieszka Rezlerska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 30.09. decyduje kolejność zgłoszeń)

  1. „Dinozaury w raju” – warsztaty biblijne

– Celem części szkoleniowej jest wskazanie głównych treści przesłania biblijnego zawartego w Księdze Rodzaju oraz biblijnego sposobu ich przedstawienia.

–  Celem części warsztatowej jest odnalezienie obecności tych treści w życiu dzieci i sposobów, jak je im przekazać.

Termin: 14.11.2018 r. /środa/ godz. 16.00-18.15

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 3

Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Stowarzyszenie –  uBIBLIJNIEni. Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 31.10. decyduje kolejność zgłoszeń)