Oferta SODiD

OFERTA WARSZTATOWA
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa
w Zielonej Górze
rok szkolny 2017/18

I semestr

1. Wspieranie w rozwoju nauczyciela religii na starcie w awansie zawodowym – spotkanie metodyczne

– zapoznanie  z podstawowymi przepisami i procedurami    dotyczącymi awansu zawodowego,

– doskonalenie umiejętności właściwego przygotowania dokumentacji związanej z  awansem zawodowym

Termin: 06.09.2017 r.   godz. 14.30 – 16.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin : 3

Organizator /Prowadzący:  Małgorzata Jaskuła / Elżbieta Grudzińska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com

2. Praca z dziećmi z ADHD – Warsztaty metodyczne

– wyjaśnienie czym jest ADHD – przyczyn i objawów zespołu hiperkinetycznego;

– postępowanie w przypadku niekontrolowanego wybuchu agresji, lęku;

– „kara czy konsekwencja” ?

Termin: 24.10.2017r.   godz. 16.00 – 18.45

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 3

Organizator/Prowadzący:  Małgorzata Jaskuła/Katarzyna Jaroni – psycholog

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com

3. Porozumienie Bez Przemocy – empatyczna komunikacja cz. II – warsztat metodyczny

– poznanie profesjonalnego i nowoczesnego narzędzia, które pomoże bardziej świadomie wpływać na rozwój ucznia przedstawienie historycznego tła PBP (NVC) i twórcy psychologa Marshalla B. Rosenberga

– określenie celu empatycznej komunikacji

– poznanie modelu 4 kroków, narzędzia które sprzyja nauce nowego sposobu porozumiewania się i ułatwia nawiązania kontaktu

– przećwiczenie nowego sposobu porozumiewania się
i nawiązania kontaktu itp.

Termin: 09.11.2017 r. godz. 16.00

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 4

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Maria Brzostowska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com