Oferta SODiD

OFERTA WARSZTATOWA
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa
w Zielonej Górze
rok szkolny 2017/18

II semestr

1. Jak w kreatywny i efektywny sposób wprowadzać uczniów w tajemnice wydarzeń Wielkanocnych – warsztat metodyczny
– podczas warsztatów przygotujemy materiały i rekwizyty do obrazowego przedstawienia wydarzeń Wielkanocnych
– spróbujemy przenieść świat przedstawiony na kartach Ewangelii do sali lekcyjnej i spojrzeć na niego z perspektywy uczestników paschalnych wydarzeń;
Termin : 28.02.2018 r. Brak wolnych miejsc.

2. Motywacja do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym – jak ją utrzymać? – Spotkanie metodyczne
– Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w szkole
– Istota, uwarunkowania, zasady i modele motywacji
– Wybrane metody i techniki pracy aktywizujące i motywujące uczniów
Termin: 18.04.2018 r. / środa/ godz. 16.00 – 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1 Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła /Bożena Gajewska
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 15.04 decyduje kolejność zgłoszeń)
Brak wolnych miejsc

3. Korelacja treści oraz dobór metod i form pracy na lekcjach j. polskiego i religii – warsztat metodyczny. Odwołane z powodu choroby prowadzącego.
– doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści
– prezentacja dobrych praktyk
Termin: 25.04.2018r. /środa/godz. 16.00 – 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1  Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Dorota Głowienka
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com   (do 20.04 decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Jak interpretować opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w pracy katechety – warsztat metodyczny
– po szkoleniu nauczyciel potrafi wyjaśnić oraz prawidłowo odczytywać terminy stosowane w opiniach PPP
– nabywa umiejętność prawidłowego dostosowywania wymagań edukacyjnych w pracy katechety do indywidualnych możliwości ucznia
Termin: 13.04.2018 r. / piątek / godz. 16.00– 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1- Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Katarzyna Jaroni
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com  (do 10.04 decyduje kolejność zgłoszeń)
Brak wolnych miejsc.