Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl wraz z Fundacją Hospicyjną Dajmy Nadzieję organizuje chrześcijańskie dzieło czytania Słowa Bożego osobom chorym znajdującym się w hospicjach, szpitalach, a także w domach. Akcja, która nosi nazwę „A Słowo stało się ciałem i cierpiało między nami” przygotowana została na czas adwentu, a więc czas, w którym wyczekujemy radosnego nadejścia Pana niosącego ze sobą nadzieję Jego osobistej obecności w życiu każdego człowieka, w tym również, a może przede wszystkim, człowieka cierpiącego. Wydarzenie to wpisuje się w hasło nowego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Dlatego z tym większą radością zwracam się z prośbą o włączenie się w tę inicjatywę zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym regulaminie.

Ks. Łukasz Łaszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Pismo przewodnie

Regulamin

Szczegóły