Awans zawodowy

Informacje dotyczące Awansu Zawodowego

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli POBIERZ 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – POBIERZ 
  3. Lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli religii  KLIKNIJ
  4. Strony dotyczące awansu zawodowego Awans net – Internetowy serwis oświatowy – KLIKNIJ
  5. Podstawowe informacje – KLIKNIJ