All posts by: wojciech

About wojciech

W naszym Wydziale jest możliwość otrzymania podręczników Wydawnictw: WAM-Kraków św. Wojciech-Poznań i Jedność Kielce dla najuboższych uczniów. Warunkiem jest pisemna prośba Dyrekcji Szkoły z wykazem dzieci potrzebujących podręczników do religii. Posiadamy podręczniki na wszystkie poziomy edukacyjne. Zainteresowanych katechetów proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny. ks. Wojciech Lechów

W związku z wpływaniem do Kurii Biskupiej wniosków dyrektorów szkół o łączenie godzin lekcji religii w szkołach, spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną organów prowadzących i niżem demograficznym, po zaczerpnięciu opinii Księdza Biskupa Diecezjalnego, Kuratorium Oświaty, księży proboszczów, wprowadza się następujące rozwiązanie tej kwestii: Łączenie godzin nie może dotyczyć oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej. (Rozporządzenie […]

1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. Jeżeli – zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. – katecheta stara się o […]

Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej […]

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników zatwierdzanych przez dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników […]

W związku z kierowanymi do Wydziału Nauki Katolickiej licznymi zapytaniami katechetów, o dodatkowe godziny nauki lekcji religii w szkołach na terenie naszej diecezji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich możliwości i zapotrzebowań. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza – FORMULARZ.