Ankieta katechetyczna

Zielona Góra, dnia 11.02.2016 r.

ELEKTRONICZNA ANKIETA KATECHETYCZNA

Wydział Nauki Katolickiej wprowadził elektroniczną ankietę katechetyczną. Zastąpiła ona ankiety papierowe (osobowe i zbiorcze). Dane każdego katechety powinny być aktualizowane do końca września każdego nowego roku szkolnego oraz natychmiast w przypadku ich zmiany. Co roku do 15.10. ankietę należy dostarczyć do proboszcza miejsca pracy w szkole (w wersji elektronicznej lub papierowej; sposób dostarczania ankiet wspólnie ustalają katecheci z proboszczem). Wszystkie dane podane w ankiecie są dostępne tylko dla katechety oraz dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Proszę wszystkich katechetów o sumienne wypełnienie ankiet. W razie pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania ankiety proszę o kontakt na adres: wnk@kuria.zg.pl.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY

Krok 1 – Rejestracja

Katecheta może zarejestrować się tylko jeden raz (ponowna rejestracja na inny adres mailowy uniemożliwia poprawne wypełnienie ankiety). W tym celu klikamy na zakładkę Rejestracja. Wypełniamy pola: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, E-mail i klikamy na dole Zarejestruj. Następnie sprawdzamy swoją skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji. Powinniśmy otrzymać dwa e-maile. Pierwszy związany będzie z potwierdzeniem zarejestrowania konta. Należy kliknąć na podany w nim link. Po chwili przyjdzie drugi e-mail z nowym linkiem (tzw. link logowania) wraz z danymi do logowania (loginem i hasłem). Po kliknięciu na ten link nastąpi przeniesienie do strony logowania. Po wpisaniu loginu i hasła otworzy się formularz ankiety katechetycznej. Zarejestrowani katecheci będą otrzymywać od WNK wiadomości (newsletter).

Krok 2- Wypełnienie ankiety

Wypełniamy ankietę, następnie klikamy Wyślij (zapis następuje automatycznie). Po chwili otrzymujemy na skrzynkę pocztową wypełnioną ankietę. Przy zmianie danych ankietę można aktualizować. Aktualizacja odbywa się poprzez dostarczony link do logowania lub poprzez zakładkę Logowanie do ankiety. Po wpisaniu nowych danych klikamy Aktualizuj. Ankieta zostanie zaktualizowana, a dane ankietowe będą widoczne dla użytkownika po odświeżeniu strony lub po ponownym zalogowaniu się. W polu Formacja duchowa (rekolekcje), należy wpisać rekolekcje w poprzednim roku szkolnym.

Krok 3 – Odzyskanie lub zmiana hasła

W razie utraty lub zmiany hasła wchodzimy na swój profil logowania i klikamy na pole Nie pamiętasz hasła? a następnie w polu Nazwa użytkownika lub e-mail wpisujemy swój login lub e-mail i zatwierdzamy klikając na pole Zdobądź nowe hasło. Po chwili na skrzynkę pocztową otrzymamy link do ustanowienia nowego hasła. Klikamy na niego i ustanawiamy własne hasło. Jest jeszcze drugi sposób zmiany hasła. W tym celu logujemy się na swój profil, w prawym górnym rogu klikamy Edycja profilu, następnie na dole Generuj nowe hasło. Wpisujemy nowe hasło i zatwierdzamy klikając na pole Zaktualizuj profil. W przypadku zbyt słabego hasła możemy je zatwierdzić zaznaczając pole Potwierdź użycie słabego hasłaNa skrzynkę pocztową otrzymamy potwierdzenie zmiany hasła do ankiety. Bezwzględnie należy zachować login oraz hasło. W razie ich utraty należy to zgłosić na adres: wnk@kuria.zg.pl

Uwaga:
W zakładce Narzędzia znajduje się program do zmiany rozmiaru zdjęcia.

Zmiana rozmiaru zdjęcia

logo