Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Niwiskach